Publikációs jegyzék - Kun Ágnes

Publikációs jegyzék
Kun Ágnes
Frissítve: 2017.02.21.

 

1. Teljes cikk magyar és idegen nyelven impakt faktoros folyóiratban

2. Teljes cikk magyar és idegen nyelven nem impakt faktoros folyóiratban

2.a. Lektorált.

Kun, Á., Katona, O., Sipos, Gy., Barta, K., 2013. Comparison of pipette and laser diffraction methods in determinindg the granulometric content of fluvial sediment samples. Journal of Environmental Georgraphy. Volume 6. Issue 3-4.

KUN Á., BARTA K., BOZÁN CS. (2016): Fás szárú energiaültetvény talajának sótartalombeli változásai szennyvízöntözés hatására. Tavaszi Szél Tanulmánykötet. Doktoranduszok Országos Szövetsége. Budapest. 2016. április 15-16. ISBN: 978-615-5586-09-5. DOI: 10.23715/TSZ.2016.1. Elérhető online 2017. február 20-án.:

Kun Á., Kolozsvári I., Bozán Cs., Végh K. Á., Barta K.,: Irrigation with intensive fish farm effluents – changes of the electric conductivity of soil and the Na content of energy plant. Növénytermelés Supplement.65.2016.

Rafael, I., Kun, Á., Végh K., Á., Csiha, I., Bozán, Cs. 2015. Intensive fish farm effluent for wastewater irrigation on energy crop production (Salix Alba, Populus Alba).
Növénytermelés 64 Supplement. 179-182.

 

3. Teljes cikk hazai és külföldi konferencia kiadványban (proceedings-ben)

Kun, Á., Barta, K., Katona, O., 2012: Effects of the 2011-12 inland water on soils induced by the M43 motorway. VI. Magyar Földrajzi Konferencia. MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. Szerk: Nyári Diána. 2012. Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. ISBN 978-963-306-175-6

Kun Á., Kolozsvári I., Bozán Cs., Bíróné Oncsik M., Barta K. (2016): Kísérleti fásszárú energiaültetvények talajtani jellemzése szennyvízöntözés hatására. Kutatói utánpótlást elősegítő program I. szakmai konferenciája. Gödöllő. 2016. március 3-4. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kiadása. ISBN 978-963-89399-9-9. Elérhető online 2017. február 20-án.: Link

Jancsó M., Kun Á., Szalóki T., Székely Á., Szira F., Monostori I., Vágújfalvi A., Hoffmann B., Oncsik M. (2016): Őszi búza fajták nitrogén hasznosítási hatékonyságának vizsgálata liziméterekben. In: Veisz Ottó, Polgár Zsolt (szerk.) XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2016. p. 88. (ISBN:978-963-396-085-1)

Kun Á., Kolozsvári I., Bozán Cs., Végh K. Á., Barta K. (2016): Irrigation with intensive fish farm effluents – changes of the electric conductivity of soil and the Na content of energy plant. Növénytermelés Supplement.65.

Kun Á., Bozán Cs., Zsembeli J., Jóvér J., Bíróné O. M. (2016): Karcagi cirokfajták reakciója különböző összetételű öntözővíz hatására. Kihívások a mai modern mezőgazdaságban c. tudományos konferencia előadásai. Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Szarvas. 2016.november 24. ISBN: 978-963-269-594-5. Link

Székely Á., Kolozsvári I., Kun Á., Lantos Cs., Molnár O., Árvai Zs., Somogyi N., Pauk J., Jancsó M. (2016): Rizsfajták sóstressz-toleranciájának vizsgálata korai fejlődési stádiumokban. In: Veisz Ottó, Polgár Zsolt (szerk.) XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2016. p. 116. (ISBN:978-963-396-085-1)

Túri N., Körösparti J., Bozán Cs., Kun Á., Andrási G. (2016): Talajvízszintek hosszú idősoros észlelési eredményeinek elemzése Magyarország síkvidéki területein. Kutatói utánpótlást elősegítő program I. szakmai konferenciája. Gödöllő. 2016. március 3-4. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kiadása. ISBN 978-963-89399-9-9. 100-105. 6p Elérhető online 2017. február 20-án.: Link

 

4. Nyomtatásban megjelent előadás kivonat (abstract) idegen és magyar nyelven

Bozán Cs., Körösparti J., Andrási G., Túri N., Kun Á., Valentinyi K., Pásztor L., Kuti I., Müller T., Pálfai I., Orlóci I. Magyarország síkvidéki területeinek komplex belvíz- veszélyeztetettségi valószínűség (KBV) térképe. In: Bozánné B. E. et al. (szerk.): AGRÁRKUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ – VÁLTOZÓ ÉG ALATT Konferenciakötet, NAIK, Gödöllő, (ISBN 978-963-12-4392-5), Szarvas, 2015. 12. 10.

 

5. Magyar és idegen nyelvű könyv, könyvfejezet, monográfia, monográfia fejezet

6. Egyéb publikációk:

6.1. Egyéb szakmai és ismeretterjesztő előadások (megjelent kivonat nélkül),

Bozán Cs., Körösparti J., Pásztor L., Kuti I., Müller T., Andrási G., Túri N., Kun Á., Pálfai I. 2015. A belvízi veszélytérképezés eredményei, tapasztalatai. A térképezés módszertani alapjainak  bemutatása.  ÁRVIZI   KOCKÁZATI   TÉRKÉPEZÉS   ÉS   STRATÉGIAI TERV        KÉSZÍTÉSE”       (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001)
PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY. Budapest, 2015. szeptember 28.

Kun Á., Kolozsvári I., Bíróné Dr. O. M., Jancsó M., Kamandhiné V. Á., Csiha I., Bozán Cs.: Intenzív halnevelő telepről származó elfolyóvíz öntözéses hasznosítása - előkísérleti eredmények. A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG AGRO- ÉS BIOMETEOROLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK, AZ MTA TALAJTANI, VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS NÖVÉNYTERMESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, AZ MTA METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA AGRO- ÉS HIDROMETEOROLÓGIAI ALBIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ ICID NEMZETI BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZÉSÉBEN    MEGRENDEZETT    MAGYAR    TUDOMÁNY    ÜNNEPE.   OMSZ  székház.
Budapest. 2015.november 30.

Kun Á., Kolozsvári I., Bozán Cs., Bíróné Oncsik M., Barta K. 2016: Kísérleti fás szárú energiaültetvények talajtani jellemzése szennyvízöntözés hatására. Magyar Öntözési Egyesület éves beszámoló közgyűlése.Szarvas.2016. április 19.

Túri N., Körösparti J., Bozán Cs., Kun Á., Andrási G. (2016): Talajvízszintek hosszú idősoros észlelési eredményeinek elemzése Magyarország síkvidéki területein. Magyar Öntözési Egyesület “Kutatások a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztéséért” előadó ülés, éves közgyűlés. Szarvas, 2016. április 19.

 

6.2. Magyar és idegen nyelvű tanulmányok, szakértői jelentések

Bozán Cs., Körösparti J., Andrási G., Túri N., Kun Á., Valentinyi K.2015. Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz- veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek). Megbízó: VIZITERV Environ Kft. 70 p + térkép mellékletek.

 

6.3. Főiskolai, egyetemi jegyzetek,

6.4. Diplomamunka, egyetemi doktori, kandidátusi, Ph.D. disszertációk.

Kun Á. 2009 A Nyugat-Mecsek néhány jellemző talajának besorolása a WRB nemzetközi talajosztályozási rendszerbe. BSC. Szeged.

Kun Á. 2011 A belvízfoltok szerepe a talaj degradációban.Msc. Szeged.

 

No

A publikáció adatai

db

IF

Citálás

1.

Teljes cikk magyar és idegen nyelven impakt faktoros folyóiratban

0

 

 

2.

Teljes cikk magyar és idegen nyelven nem impakt faktoros folyóiratban

4

 

 

2a

Ebből lektorált

4

 

 

3

Teljes cikk hazai és külföldi konferencia kiadványban

7

 

 

3a

Ebből lektorált

0

 

 

4

Nyomtatásban és elektronikus formában megjelent előadás kivonat (abstract) idegen és magyar nyelven

1

 

 

5

Magyar és idegen nyelvű könyv, könyvfejezet, monográfia, monográfia fejezet

0

 

 

6.

Egyéb publikációk

7

 

 

 

egyéb szakmai és ismeretterjesztő előadások

4

 

 

 

Magyar és idegen nyelvű tanulmányok, szakértői jelentések

1

 

 

 

főiskolai, egyetemi jegyzetek

0

 

 

 

diplomamunka, egyetemi doktori, kandidátusi, Ph.D. disszertációk

2

 

 

 

Összesen:

19

 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!


A NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel csak előzetes, telefonon történő egyeztetést követően tud mintát fogadni.  

Bejelentkezni a Laboratórium 66/515-321-es számán lehet.


Megértésüket és türelmüket kérjük!

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.