Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium

Tisztelt Ügyfeleink!


A NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel csak előzetes, telefonon történő egyeztetést követően tud mintát fogadni.  

Bejelentkezni a Laboratórium 66/515-321-es számán lehet.


Megértésüket és türelmüket kérjük!

 

A NAH által NAH-1-1586 számon akkreditált Vizsgáló Laboratórium a NAIK kutatási-fejlesztési feladataihoz kapcsolódó analitikai részfeladatokat, továbbá egyéb, külső megrendelésekkel összefüggő analitikai feladatokat lát el:

 • felszíni-, felszín alatti és szennyvizek mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata;
 • talaj és mederüledék, fizikai és kémiai vizsgálata (AKG talajvizsgálatok a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint);
 • növények fizikai és kémiai vizsgálata (mikroelemek, teljes körű tápanyag);
 • húsok fizikai, kémiai vizsgálata.

A NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium 2007-ben kezdte meg tevékenységét a jogelőd Halászati és Öntözési Kutatóintézet keretein belül. Működésének fő célja a fenntartható agrár-gazdálkodás fejlesztésének elősegítése elsősorban kis- és közepes mezőgazdasági vállalkozások számára víz-, talaj-, és növény minták akkreditált vizsgálatával, illetve a vízi erőforrások ésszerű hasznosítására irányuló kutatómunkához korszerű laboratóriumi háttér biztosításával.

A laboratóriumot 2009-ben MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint, NAT-1-1586 nyilvántartási számon akkreditálta a Nemzeti Akkreditáló Testület felszíni-, felszín alatti- valamint szennyvizek mintavételére és vizsgálatára. Ekkor az akkreditált tevékenységi területbe a pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOI, BOI5, nitrogénformák, táp és toxikus elemek valamint a nehézfémek vizsgálata került.

2011-ben az akkreditált terület talaj és növényvizsgálatokkal bővült, így lehetőség nyílt a magánszféra részére a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerinti talajvizsgálatok végzésére, valamint növények fizikai és kémiai paramétereinek mérésére.

2014. január 1-vel – az 1467/2013. (VII.24.) Korm. határozatban előírtak szerint – létrejött a Nemzeti Agrárkutatási Központ (NAIK) melyen belül az Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály (ÖVKI) irányítása alá került a laboratórium, mely tevékenységét tekintve változatlan formában működik.

Szolgáltatások

Felszíni-, felszín alatti és szennyvizek fizikai, kémiai vizsgálata, mintavétele

 • Fajlagos elektromos vezetőképesség,
 • pH,
 • KOIp,
 • KOIk,
 • BO5,
 • Összes lebegőanyag,
 • Lebegőanyag izzítási vesztesége, maradéka,
 • Lúgosság,
 • Ammónium-nitrogén,
 • Nitrit-nitrogén,
 • Nitrát-nitrogén,
 • Összes nitrogén,
 • Ortofoszfát-foszfor,
 • Összes foszfor,
 • Fenol,
 • Szulfid,
 • Összes oldott anyag,
 • Oldott anyag izzítási vesztesége, maradéka,
 • Összes száraz anyag,
 • Szárazanyag izzítási vesztesége, maradéka,
 • Klorid,
 • Szulfát,
 • Keménység,
 • Elemtartalom: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Ni, Al, B, Ba, S, Li, Zn, Cd, Cu, Ni, As, Co, Cr, Mo, Pb, Se, Hg

 

Talaj és mederüledék fizikai, kémiai vizsgálata (150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint)

 • Szűkített: pH (KCl), KA, összes só, CaCO3, humusz, NO2-+NO3--N, AL-P2O5, AL-K2O
 • Bővített: Szűkített + AL-Na, EDTA-Cu, EDTA-Zn, EDTA-Mn, KCl-SO42-, KCl-Mg
 • Teljes: Bővített + toxikus elemek (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As)
 • Elemtartalom: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, As, Hg, Na, K, Mg, Ca

 

Növény fizikai, kémiai vizsgálata

 • Szűkített tápanyag vizsgálat: N, P, K, Ca, Mg
 • Növény mikroelemek: Fe, Mn, Zn, Cu
 • Teljeskörű tápanyag: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu
 • Elemtartalom: As, S, Co, Mo, Na

 

Egyéb szolgáltató tevékenység

 • Közreműködés kutatási kísérletek kivitelezésében, a mintavételek tervezésében és végzésében.
 • Tanácsadás terepi vízminőség mérő műszerek üzembe helyezésének, kalibrálásának és karbantartásának elvégzéséhez.
 • A laboratórium tevékenységének és műszereinek bemutatása diákok, bel- és külföldi kutatócsoportok számára.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Elérhetőség

Cím: 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
kornyezet.ovki[kukac]ovki.naik.hu
Tel: +36 (66) 515-321

Mintaátvétel

H - CS: 8:00 - 16:00
P: 8:00 - 13:30
 

Penczi András
penczi.andras[kukac]ovki.naik.hu

Szabó Gábor
szabo.gabor[kukac]ovki.naik.hu

Tisztelt Ügyfeleink!


A NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel csak előzetes, telefonon történő egyeztetést követően tud mintát fogadni.  

Bejelentkezni a Laboratórium 66/515-321-es számán lehet.


Megértésüket és türelmüket kérjük!

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.