Körösparti János Tamás

Körösparti János Tamás
Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Témacsoport
témacsoport vezető, tudományos munkatárs
5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
Telefon: +36 66515332
Mobil: +36 309555761
E-mail: korosparti.janos[kukac]ovki.naik.hu

Kutatási tevékenység:

  • Az aktuális időjárási viszonyok között kialakuló szélsőséges vízháztartási helyzetek (belvíz, aszály) elemzése, adatgyűjtés és a kiértékelt eredmények (elöntés térképek) integrálása a meglévő adatbázisba
  • A Belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség számításához használt adatnyerési technikák átgondolása és finomítása, különös tekintettel az adathiányok pótlására szolgáló becslési módszerekre
  • Az országos belvíz-veszélyeztetettségi térkép térbeli pontosításának elvégzése, a vízfolyások, árterek határvonalainak pontosítása
  • A távérzékeléses (drón) adatnyerési technológiák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a vízgazdálkodás területén (belvíz, telített talaj, szikesedés, eróziós területek, víznyomásos területek, vízhiány miatti növénypusztulás felmérése)
  • A hazai öntözött és meliorált területek állapotfelmérése, fejlesztési lehetőségeit elemző kutatások
  • Kiemelt mintaterületeken a belvíz mintavételezés és minőségi vizsgálatok elvégzése, a hidrológiai események alakulása szerinti ismétlésben
  • A szélsőséges vízháztartású mezőgazdasági területeken a földhasználat racionalizálás lehetőségeinek vizsgálata, hasznosítási alternatívák kidolgozása, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését elősegítő kutatások
  • Korszerű geoinformatikai módszerek alkalmazása különböző precíziós öntözési módok, illetve öntözőberendezések üzemeltetésének vizsgálatában, a termőhelyre alapozott öntözési módszerek kiválasztása különös tekintettel a vízgazdálkodási szempontból igen előnyös talajban történő víztározás technológiai lehetőségeinek feltárására és adaptálására

Speciális szakterületek:

térinformatika, távérzékelés, környezeti vizsgálatok

Kiemelt publikációk:

Bozán Cs. és Körösparti J. 2003. A talajvízjárás statisztikai vizsgálata a Békés-Csanádi löszháton. Hidrológiai Közlöny, 83 (5): pp. 257-262.

Bozán Cs. és Körösparti J. 2005. Földárja a Dél-alföldön. Hidrológiai Közlöny, 85 (3): 7-13.

Bozán Cs., Pekár F., Körösparti J. 2010. Szélsőséges vízháztartási jellegű (belvizes) mezőgazdasági művelésű területek belvíz-veszélyeztetettsége, alternatív hasznosítási lehetőségeinek értékelése és a belvíz tározására alkalmas területek lehatárolása Békés megyében. Készül a Békés megyei Önkormányzat megbízásából 73 p

Biró Szabolcs, Kapronczai István, Szűcs István, Váradi László, Apáti Ferenc, Bojtárné Lukácsik  Mónika, Bozán Csaba, Felkai Beáta Olga, Gyalog Gergő, Hamza Eszter, Körösparti János, Pekár Ferenc, Székely Erika, Szőllősi László, Tóth Piroska, Valentinyi Károly, Varga Eszter 2011. Vízhasználat és öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaságban [Water Use and Irrigation Development in Hungarian Agriculture] Budapest, Agrárgazdasági Kutató Intézet. 164 p. 2.,4.,8. fejezet ISBN: 978-9-634915-68-3

Körösparti J., Bozán Cs. 2013. Belvízes területek alternatív hasznosítási lehetőségeinek értékelése, és a belvíz tározására alkalmas területek lehatárolása békés megyében. Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Vándorgyűlése. Konferencia Proceedings CD-ROM (ISBN 978-963-8172-31-0), 2013. július 3-5., Gödöllő. 18p.

Körösparti J., Babák Z., Mulholland M., Bozán Cs., Bíró T., Tomor T., Valentinyi K. 2013. A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár kialakítása, Pilot program (74. sz. Mezőberényi belvízrendszer). Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztályának megbízásából. 57 p.

Bozán Cs., Szűcs I., Csajbók J., Tikász I.E., Bíró T., Tomor T., Bíró B., Körösparti J., Valentinyi K. 2013. A mezőgazdasági vízszolgáltatás infrastruktúrájának állapotfelmérése, racionalizálási lehetőségei és a potenciális mezőgazdasági vízhasznosítási lehetőségek felmérése. 129 p.

Pásztor, L., Körösparti, J., Bozán, Cs., Laborczi, A., Takács, K. 2014. SPATIAL RISK ASSESSMENT OF HYDROLOGICAL EXTREMITIES BY REGRESSION KRIGING Inland Excess Water Hazard Map of Szabolcs-Szatmár-Bereg county (Hungary). Journal of Maps. IF: 0.895

Bozán Cs., Körösparti J., Andrási G., Túri N., Kun Á., Valentinyi K. 2015. Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek). Megbízó: VIZITERV Environ Kft. 70 p + térkép mellékletek.

Bozán Cs., Körösparti J., Andrási G., Túri N., Valentinyi K. 2016. Meliorációs tervvel rendelkező területek felmérésének előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányterv Megbízó:OVF 71 p +  mellékletek.

Teljes publikáció lista:
Publikációs jegyzék - Körösparti János Tamás

Tudományos életrajz:

Projekt részvételek:

2001- Mezőgazdaságilag művelt területek kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotát előidéző tényezők értékelése (Vidékfejlesztési Minisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság)

2003-2005 Földárja szerepe a belvízvédelemben és a tájgazdálkodásban (Vidékfejlesztési Minisztérium)

2006- Exchange of information in water management, Royal Irrigation Department (RID), Thailand – Vidékfejlesztési Minisztérium

2007-2012 A mezőgazdasági vízhasználatok felmérése, a vízhasználatok költség elemzése (Vidékfejlesztési Minisztérium)

2007-2012 Szélsőséges vízháztartási jellegű (belvizes) mezőgazdasági művelésű területek alternatív hasznosítási lehetőségeinek többtényezős értékelése az Alföldön (Vidékfejlesztési Minisztérium)

2009-2012 Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kialakítás kiemelt mintaterületen (Vidékfejlesztési Minisztérium)

2012-2013 „Takarékos vízgazdálkodás és a nem konvencionális vizek öntözéséhez való felhasználása” c. Magyar-Algériai program (Vidékfejlesztési Minisztérium)

2014- Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása fás szárú energiaültetvényekben, VM Együttműködési téma (NAIK ERTI), NAIK ÖVKI, Szarvas.

2014- A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését (öntözéses gazdálkodás, belvízgazdálkodás, földhasználat racionalizálás) célzó kutatások, VM determinációs téma

2015- Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek), VIZITERV Environ Kft., Országos Vízügyi Főigazgatóság

2016- Meliorációs tervvel rendelkező területek felmérése (Országos Vízügyi Főigazgatóság)

Tisztelt Ügyfeleink!


A NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel csak előzetes, telefonon történő egyeztetést követően tud mintát fogadni.  

Bejelentkezni a Laboratórium 66/515-321-es számán lehet.


Megértésüket és türelmüket kérjük!

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.