Bozán Csaba

Bozán Csaba
Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály, Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Témacsoport
intézetigazgató, tudományos munkatárs
5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
Telefon: +36 66515318
Mobil: +36 309555758
E-mail: bozan.csaba[kukac]ovki.naik.hu

Kutatási tevékenység:

A kedvezőtlen vízgazdálkodási tulajdonságú mezőgazdasági művelésbe vont területek vizsgálata, vízháztartási tulajdonságainak elemzése és térképi megjelenítése. A földhasználat racionalizálására irányuló kutatások a belvíz-veszélyeztetettség függvényében. Az Alföldre jellemző különleges hidrológiai jelenségek, időszakos vízfeltörések (földárja) vizsgálata. A hazai vízgazdálkodás, ezen belül is kiemelten a mezőgazdaságot érintő vízgazdálkodás problémáinak komplex feltárása és a vonatkozó megoldási javaslatok kidolgozása.

Speciális szakterületek:
 

 • hidrológiai és meteorológiai tényezők statisztikai értékelése;
 • talajvízjárás vizsgálata.

Kiemelt publikációk:
 

Bozán Cs., Körösparti J. 2003. A talajvízjárás statisztikai vizsgálata a Békés-Csanádi löszháton. Hidrológiai Közlöny, 83 (5): 257-262.

Bozán Cs., Körösparti J. 2005. Földárja a Dél-alföldön. Hidrológiai Közlöny, 85 (3): 7-13.

Bozán, Cs., Tamás, J. 2008. Land use risk evaluations on the Békés-Csanád loess plateau. Cereal Research Communications, 36 (4): 615-618. IF: 1,037

Tamás, J., Bozán, Cs. 2009. Analysis of water stressed biomass productivity based on remote sensing data on the Békés-Csanád Loess Plateau. Cereal Research Communications, 37 Supplement: 505-508. IF: 1,19

Bozán, Cs., Körösparti, J., Pásztor, L., Pálfai, I. 2011. Utilisation of excess water hazarded areas in Békés County of Hungary. Növénytermelés 60 Supplement 1. 349-352.

Biró Sz., Kapronczai I., Szűcs I., Váradi L., Apáti F., Bojtárné Lukácsik M., Bozán Cs., Felkai B.O., Gyalog G., Hamza E., Körösparti J., Pekár F., Székely E., Szőllősi L., Tóth P., Valentinyi K., Varga E. 2011. Vízhasználat és öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaságban [Water Use and Irrigation Development in Hungarian Agriculture] Budapest, Agrárgazdasági Kutató Intézet. 164 p. 2.,4.,8. fejezet ISBN: 978-9-634915-68-3.

Bozán Cs. 2011. Talajok vízgazdálkodása az alma magyarországi termőtájain. In: Tamás J. (szerk.): Almaültetvények vízkészlet-gazdálkodása. Debreceni Egyetem, AGTC, Kutatási és Fejlesztési Intézet Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar. ISBN 978-963-9732-99-5., pp. 27-48.

Pásztor, L., Körösparti, J., Bozán, Cs., Laborczi, A., Takács, K. 2014. SPATIAL RISK ASSESSMENT OF HYDROLOGICAL EXTREMITIES BY REGRESSION KRIGING Inland Excess Water Hazard Map of Szabolcs-Szatmár-Bereg county (Hungary). Journal of Maps. IF: 0,895

Bozán Cs., Körösparti J., Andrási G., Túri N., Kun Á., Valentinyi K. 2015. Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek). Megbízó: VIZITERV Environ Kft. 70 p + térkép mellékletek.

Bozán Cs., Körösparti J., Andrási G., Túri N., Valentinyi K., Fabó I., Fehér F. 2016. Meliorációs tervvel rendelkező területek felmérésének előkészítése - Megvalósíthatósági tanulmányterv. Készült az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából. NAIK ÖVKI, Szarvas. 91 p + térkép mellékletek.

Teljes publikáció lista:
Publikációs jegyzék - Bozán Csaba

Tudományos életrajz:

Projekt részvételek:
 

 • 2001- Mezőgazdaságilag művelt területek kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotát előidéző tényezők értékelése (Vidékfejlesztési Minisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság)
 • 2003-2005 Földárja szerepe a belvízvédelemben és a tájgazdálkodásban (Vidékfejlesztési Minisztérium)
 • 2006- Exchange of information in water management, Royal Irrigation Department (RID), Thailand – Vidékfejlesztési Minisztérium
 • 2007-2012 A mezőgazdasági vízhasználatok felmérése, a vízhasználatok költség elemzése (Vidékfejlesztési Minisztérium)
 • 2007-2012 Szélsőséges vízháztartási jellegű (belvizes) mezőgazdasági művelésű területek alternatív hasznosítási lehetőségeinek többtényezős értékelése az Alföldön (Vidékfejlesztési Minisztérium)
 • 2009-2012 Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kialakítás kiemelt mintaterületen (Vidékfejlesztési Minisztérium)
 • 2012-2013 „Takarékos vízgazdálkodás és a nem konvencionális vizek öntözéséhez való felhasználása” c. Magyar-Algériai program (Vidékfejlesztési Minisztérium)
 • 2014- Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása fás szárú energiaültetvényekben, VM Együttműködési téma (NAIK ERTI), NAIK ÖVKI, Szarvas.
 • 2014- A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését (öntözéses gazdálkodás, belvízgazdálkodás, földhasználat racionalizálás) célzó kutatások, VM determinációs téma
 • 2015- Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek), VIZITERV Environ Kft., Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • 2016- Meliorációs tervvel rendelkező területek felmérése (Országos Vízügyi Főigazgatóság)

 

Tisztelt Ügyfeleink!


A NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel csak előzetes, telefonon történő egyeztetést követően tud mintát fogadni.  

Bejelentkezni a Laboratórium 66/515-321-es számán lehet.


Megértésüket és türelmüket kérjük!

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.